8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων 

Πρόεδρος του Συλλόγου είναι και πάλι ο Ρίτος Γιαννόπουλος.

Το 8ο Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη την περίοδο 27 έως 29 Σεπτεμβρίου 1997.

Το θέμα του Συνεδρίου ήταν: Εξελίξεις στον Τομέα Αλιείας.

Οργάνωση: Σύλλογος Ιχθυολόγων Υπαλλήλων ΥΠ.ΓΕ

Συνδιοργάνωση: Πανελλήνια Ένωση Βιολόγων

Το 8ο Συνέδριο όπως και όλα τα επόμενα πραγματοποιείτα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Γεωργίας και οργανώνεται ταυτόχρονα με την έκθεση Αλιεία 1997.

Ο αριθμός των εργασιών παρουσιάζει ιδιαίτερη αύξηση.

Τα πανεπιστήμια και κυρίως τα ερευνητικά ινστιτούτα συμμετέχουν δυναμικά.