9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων

Πρόεδρος του Συλλόγου είναι ο Ρίτος Γιαννόπουλος.

Το 9ο Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Μεσολόγγι την περίοδο 20 έως 23 Ιανουαρίου 2000.

Το θέμα του Συνεδρίου ήταν: Διαχείριση αλιευτικών πόρων και υδατοκαλλιεργειών.

Οι θεματικές ενότητες ήταν οι εξής:

  1. Δυναμική και Διαχείριση Αλιευτικών Πόρων Θαλασσίων Οικοσυστημάτων
  2. Αλιευτική Διαχείριση και Προστασία των Εσωτερικών Υδάτων
  3. Νέες  Τεχνολογίες και Τεχνικές στις Υδατοκαλλιέργειες
  4. Αξιοποίηση της Αλιευτικής Παραγωγής
  5. Κοινωνικός και οικονομικός Χαρακτήρας των Εξελίξεων στην Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια

Στο 9ο Συνέδριο συμμετείχαν συνολικά 43 φορείς και παρουσιάστηκαν 118 επιστημονικές εργασίες από 165 συγγραφείς.

Ανάμεσα στους φορέις που συμμετείχαν ήταν πανεπιστήμια, τεχνολογικά ιδρύματα, υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, ιδιωτικές εταιρίες κλπ.