11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων

 Πρόεδρος του Συλλόγου είναι  η Ελένη Πούλιου.

Το 11ο Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην Πρέβεζα την περίοδο 10 έως 13 Απριλίου 2003.

Το θέμα του συνεδρίου ήταν: Οι εξελίξεις και η αξιοποίηση της επιστήμης και της τεχνολογίας στην αλιεία, στις υδατοκαλλιέργειες και στη διαχείριση υδάτινων πόρων.

Οι θεματικές ενότητες ήταν οι εξής:

  1. Αλιεία και Περιβάλλον
  2. Παθολογία Υδρόβιων Οργανισμών - Υγιεινή και Διατροφική Αξία Αλιευμάτων
  3. Εξελίξεις στη Γενετική και Βιοτεχνολογία των Ιχθύων
  4. Υδατοκαλλιέργειες
  5. Παραγωγοί - Παραγωγή - Προβλήματα
  6. Αλιεία, Φορείς και Παράδοση

Στο 11ο Συνέδριο συμμετείχαν συνολικά 49 φορείς με 119 επιστημονικές ανακοινώσεις.