2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων

Το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, πραγματοποιήθηκε στον Βόλο, στης 11 και 12 Σεπτεμβρίου 1982.

Πρόεδρος του Συλλόγου μας εκείνη την περίοδο ήταν η Ελήνη Μουντούρη.

Λίγες ήταν οι εργασίες που παρουσιάστηκαν κυρίως από συναδέλφους του Υπουργείου Γεωεργίας.

Πρακτικά από αυτό το συνέδριο δεν υπάρχουν διαθέσιμα.