2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων


Ένα χρόνο μετά την διοργάνωση του 1ου Συνεδρίου (1982), στης 3-5 Σεπτεμβίου 1983, διοργανώνεται στην Πάτρα το 2ο Συνέδριο του Συλλόγου μας.

Πρόεδρος του Συλλόγου μας εξακολουθεί να είναι η Ελένη Μουντούρη.

Για πρώτη φορά εξασφαλίζεται χρηματοδότηση για την διοργάνωση του Συνεδρίου, ύψους 200.000 δραχμών, από το Υπουργείο Πολιτισμού!