3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων 

Το 1986, τρία χρόνια μετά το 2ο συνέδριο, διοργανώνεται στην Αθήνα το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων.

Πρόεδρος του Συλλόγου εκείνη την περίοδο ήταν ο Νίκος Αναγνόπουλος.

Τις εργασίες του συνεδρίου μονοπωλεί ο τομέας των Υδατοκαλλιεργειών, για τις οποίες υπήρχε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Το θέμα του συνεδρίου προσέλκυσε πολλούς ιδιώτες και ο αριθμός των εργασιών παρουσίασε μεγάλη αύξηση.

Από το 3ο συνέδριο και έπειτα, άρχισαν να εκδίδονται πρακτικά.