4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων

Το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη την περίοδο 23 έως 25 Ιουνίου 1988.

Εκείνη την περίοδο πρόεδρος του Συλλόγου ήταν ο Σταύρος Τσελάς.

Από το 4ο Συνέδριο αρχίζει η συμμετοχή και των τεχνολογικών ιδρυμάτων (ΤΕΙ) της χώρας.

Επίσης αποφασίζεται τα επόμενα συνέδρια να διεξάγονται ταυτόχρονα με την διεθνή έκθεση Αλιεία, ώστε να υπάρξει δίαυλος επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ επιστημονικού λόγου, εμπορικού ενδιαφέροντος και κοινωνικού προβληματισμού.