5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων

Πρόεδρος του Συλλόγου είναι η Ευγενία Λευκαδίτου.

Το 5ο Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την περίοδο 27 έως 29 Σεπτεμβρίου 1990.

Το θέμα του Συνεδρίου είναι: Υδάτινο περιβάλλον-Ρύπανση-Ιχθυοπαραγωγή.

Παρουσιάζεται μεγάλη συμμετοχή απο τα ερευνητικά ινστιτούτα και τα Πανεπιστήμια.