6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων

Πρόεδρος του συλλόγου είναι ο Σταύρος Τσελάς.

Το 6ο Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην Ξάνθη την περίοδο 4 έως 6 Ιουνίου 1993.

Υιοθετείται από δω και στο εξής ο θεσμός της επιστημονικής επιτροπής.

Το θέμα του Συνεδρίου είναι: Διαχείριση εσωτερικών υδάτων και παράκτιων οικοσυστημάτων.

Στο συνέδριο σημειώνεται σημαντικά αύξηση στον αριθμό των εργασιών.

Η επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος του συνεδρίου.

Για πρώτη φορά παρουσιάζεται συνδιοργάνωση από πανεπιστημιακό φορέα όπως το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το παράρτημα του ΓΕΩΤΕΕ Θράκης.