7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων 

Πρόεδρος του Συλλόγου είναι ο Ρίτος Γιαννόπουλος.

Το 7ο Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Βόλο την περίοδο 22 έως 24 Σεπτεμβρίου 1995.

Το γενικό θέμα του Συνεδρίου είναι τα αλιευτικά προϊόντα με 3 θεματικές ενότητες:

  1. Παραγωγή και Εμπορία
  2. Μεταποίηση και αξιοποίηση
  3. Καλλιέργεια νέων ειδών

Οργάνωση: Σύλλογος Ιχθυολόγων ΥΠ.ΓΕ.

Συνδιοργάνωση: Υπουργείο Γεωργίας,  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας.

Αν και ο αριθμός των εργασιών παρουσιάζει κάμψη σε σύγκριση με το προηγούμενο Συνέδριο, ωστόσο η συμμετοχή των Πανεπιστημιακών φορέων κυρίως είναι πολύ σημαντική.