Μετά τη τις αρχαιρεσίες της 24 ας Οκτωβρίου 2012, το ΔΣ του Συλλόγου μας συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 

Πρόεδρος Ελπίδα Μπεκιάρη
210-9287139
Αντιπρόεδρος Βάτσος Δημητρης  213-1617439
Γεν. Γραμματέας
Τσουβάλα Μαρία 210-6033339
Ταμίας Χατζηαθανασίου Αντιγόνη  213-2005188
Μέλη Βουλγαρίδου Πόπη  
  Οικονόμου Αθανάσιος  
  Τσαμαδιας Ιωαννης