Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ιχθυολόγων Δημοσίου  ιδρύθηκε το 1979 με την υπ' αριθμό απόφαση 3518 /1979 του Πρωτοδικείου Αθηνών, ως πρωτοβάθμιο Επαγγελματικό Σωματείο των Ιχθυολόγων οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Δημόσιο, στους οργανισμούς που εποπτεύονται από το Δημόσιο, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλων των βαθμών και σε όλα εν γένει τα Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

 

Στο καταστικό του Συλλόγου, αναφέρονται αναλυτικά οι σκοποί ίδρυσης του Σωματείου, τα μέσα για την επιτυχία αυτών των σκοπών, οι αρχές λειτουργίας του Σωματείου, τα Όργανα διοίκησης κλπ.

 

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε όλόκληρο το κείμενο του καταστατικού, σύμφωνα και με τις τροποποιήσεις που έγιναν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 14/10/2005.