10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων 

Πρόεδρος του Συλλόγου είναι η Ελένη Πούλιου.

Το 10ο Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στα Χανιά την περίοδο 18 έως 20 Οκτωβρίου 2001.

Το θέμα του Συνεδρίου ήταν: Διαχείριση και Αειφορική Ανάπτυξη Υδάτινων και Παρυδάτιων Περιοχών.

Οι θεματικές ενότητες ήταν οι εξής:

  1. Αλιεία: το παρόν και το μέλλον της
  2. Υδατοκαλλιέργειες: υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές
  3. Υδάτινα Οικοσυστήματα: ποιότητα - διαχείριση
  4. Αλληλεπίδραση δραστηριοτήτων στο χερσαίο και υδάτινο περιβάλλον
  5. Αειφόρος ανάπτυξη υδάτινων οικοσυστημάτων στη σύγχρονη κοινωνία και οικονομία

Στο 10ο Συνέδριο συμμετείχαν συνολικά 51 φορείς με 190 επιστημονικές εργασίες από 255 συγγραφείς.

Η απήχηση του Συνεδρίου πλέον είναι πολύ μεγάλη σε όλη την επιστημονική κοινότητα όχι μόνο της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού. Στο 10ο Συνέδριο συμμετείχαν με οκτώ ανακοινώσεις  επιστήμονες από ερευνητικά ινστιτούτα της Γαλλίας, Δανίας, Ιταλίας και Ισραήλ.